Välkommen till Lena Olsson!  DSC_0040.JPG-for-web-small              

Mitt namn är Lena Olsson och jag är Fil.dr och f.d. undervisningsråd. Läromedel och
digitala lärresurser är mitt expertområde och jag utför uppdrag och föreläser.

 

Teman för utbildningsdagar/föredrag

–     Rasism och värderingar i vårt kulturarv, kultursynen i läroböcker från 1870-talet och fram till idag.

–     Vad fick vi egentligen lära oss om de andra i skolan?

–     Tintins värld har lärts ut i svenska skolor

–     Nordafrikabilden – ett historiskt perspektiv

–     Digitala lärresurser i en målstyrd skola

–     Att öka den professionella användningen av digitala lärresurser

 

Under fliken Kontakt finns adress- och kontaktuppgifter. Här kan du också läsa mina senaste publikationer
från 2007, 2009, 2010 och 2012.

Du kan också beställa min avhandling, som blivit en tvärvetenskaplig klassiker
Kulturkunskap i förändring. Kultursynen i svenska geografiläroböcker 1870-1985.” från
1986 vid Göteborgs universitet.

Mer om vem jag är och vad jag publicerat framgår av min CV.

Hör gärna av dig!
Lena

j0410098.jpg-for-web-normal

 

TRADITA INNOVARE
INNOVATA TRADERE

”Att (genom forskning) förnya den
(från tidigare generationer)
övertagna kunskapen och att
(till yngre generationer)
överlämna den förnyade kunskapen.”

Devis på Göteborgs universitets minnespeng